Facebook PageView
Termene si conditii generale 2018-08-31T12:31:53+03:00

TERMENE SI CONDITII GENERALE

Prin accesarea acestui website, a materialelor si informatiilor prezentate in cadrul sau, utilizatorii confirma ca au citit, inteles si acceptat urmatorii termene si conditiile de utilizare.

IN CAZUL IN CARE UTILIZATORUL NU DORESTE SA ACCEPTE PREZENTELE TERMENE SI CONDITII, INCLUSIV MODIFICARILE/COMPLETARILE ACESTORA, TREBUIE SA INCETEZE SA MAI FOLOSEASCA SITEUL.

Acest website apartine MDP Business Consult S.R.L.

Cu sediul social: Str. Dorneasca nr 16, sector 5, Bucuresti

Nr. de inregistrare: J40/2067/2003 C.I.F.: 15203895

In lipsa unor precizari specifice pentru un continut anume (imagine, text sau alt continut media), toate drepturile asupra continutului afisat pe acest site apartine MDP Business Consult S.R.L. si este interzisa reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricarei informatii sau material fara acordul prealabil, in scris, din partea MDP Business Consult S.R.L.

Toate drepturile de utilizare asupra informatiilor si materialelor disponibile apartin MDP Business Consult S.R.L.

Utilizatorul acestui site este pe deplin raspunzator de respectarea tuturor legilor si actelor legislative/normative in vigoare, si se obliga sa nu utilizeze nici un fel de sistem/aplicatie sau procedura care ar afecta functionarea normala a site-ului nostru, sau de a obtine informatii la care nu are access in mod normal.

Descrierea Serviciului Online

Site-urile:

ofera acces la informatii despre serviciile si produsele LevelUp Fit Club ale MDP Business Consult S.R.L., precum si posibilitatea de inscriere la serviciile LevelUp Fit Club ale MDP Business Consult S.R.L.

Acces si inregistrare

Pentru a putea beneficia de serviciu, abonatul are nevoie de un calculator personal, o conexiune stabila la Internet si de un browser web instalat in calculator prin intermediul careia va fi accesat unul din serverele web mentionate in descrierea serviciului. Abonatul va putea decide benevol sa subscrie la unul dintre serviciile oferite de MDP Business Consult SRL.

Obligatiile MDP Business Consult S.R.L.

MDP Business Consult S.R.L.nu isi asuma raspunderea pentru nici o pierdere de date sau informatii rezultate din intarzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul MDP Business Consult S.R.L., al furnizorilor sai sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. MDP Business Consult S.R.L. si furnizorii sai exclud orice sugestie sau garantie ca:

 • serviciul va fi neintrerupt sau fara erori;
 • eventualele defecte vor fi corectate;

Serviciul este disponibil 24h/zi, exceptand perioadele in care se efectueaza lucrari de mentenanta sau de reparatii. Accesarea serviciului poate fi limitata in intervalul orar de utilizare intensa datorita limitarii procesarii datelor de catre sistemele informatice.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui website au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a nu fi de acord cu aceste termene si conditii, caz in care sunt obligati sa inceteze utilizarea acestui website.
 • Dreptul de a fi informat asupra datelor sale detinute de catre acest website
 • Dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor, daca ele sunt eronate. Datele care vor trebui pastrate din cauza legislatiei in vigoare nu vor putea fi sterse.
 • Dreptul de a se opune anumitor prelucrari (comunicare comerciala, newsletter) sau de retragere a consimtamantului pentru anumite prelucrari.
 • Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre sine;
 • Dreptul de a solicita trimiterea datelor sale personale către sine sau către un alt operator;

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa: MDP Business Consult S.R.L. la adresa de e-mail: privacy@levelupfitclub.ro sau telefonic la numerele: 0770549040 sau 0770587145.

Se va incerca rezolvarea oricarei dispute in legatura cu utilizarea Platformelor on-line si/sau a Aplicatiei si/sau Contractul mai intai pe cale amiabila. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi definitiv solutionata de instanta romana competenta.

Consumatorii nu pot renunta la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care inlatura sau limiteaza drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la acestia.

Totodata, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter personal sau altor autoritati in cazul in care considera ca trebuie sa isi apere oricare din drepturile garantate de legislatia in vigoare sau de noul regulament GDPR.

Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea romana.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale este efectuata atat in scopul furnizarii Serviciului cat si in scopul furnizarii unor informari si oricaror comunicari comerciale prin curier, posta, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace, realizarea de rapoarte statistice, in scopul prevenirii/depistarii fraudelor etc.
Datele furnizate pentru utilizarea Serviciului sunt strict confidentiale, fiind utilizate exclusiv in cadrul executarii relatiei contractuale dintre abonati si MDP Business ConsultR.L. nefiind transmise catre terte persoane datele si informatiile colectate.
Datele personale pot fi transmise autoritatilor publice competente in vederea realizarii oricaror investigatii conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru utilizarea contului si a parolei personale intreaga responsabilitate le revine abonatilor , MDP Business Consult S.R.L. fiind exonerata de orice raspundere cu privire la confidentialitatea acestor date. Prin inregistrare abonatilor le revine obligatia de a furniza in mod corect si complet datele solicitate.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentrru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, clientii MDP Business Consult S.R.L. beneficiaza de dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei; toate aceste drepturi se exercita prin cerere scrisa, datata si semnata, inaintata MDP Business Consult S.R.L.la sediul adresa de mail mentionata la rubrica de contact.

Excluderi

MDP Business Consult S.R.L.nu isi asuma nici o responsabilitate legala, paguba adusa in urma utilizarii acestui website si a informatiilor disponibile in cadrul lui, precum nici a unor defectiuni tehnice, virusi sau alte sisteme care afecteaza utilizatorul in orice fel.

MDP Business Consult S.R.L. nu isi asuma respnsabilitati contractuale pentru informatiile disponibile pe site, si desi face tot posibilul pentru respectarea exactitatii informatiilor prezentate, nu isi asuma nici o obligatie in cazul in care informatiile nu sunt corecte.

Utilizatorul intelege faptul ca furnizarea Serviciilor poate fi modificata/incetata si intelege ca Prestatorul nu este raspunzator pentru aceasta.

MDP Business Consult S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru intreruperi ale functionarii siteului

Utilizatorul este sfatuit sa verifice periodic prezentele Termene si Conditii.

Termene si conditii generale privind serviciile comerciale oferite

Acești termeni și condiții generale ale activității comerciale (denumiti în continuare ,,Termeni și Condiții Generale sau T&C” ) vor reglementa relațiile dintre compania comercială MDP BUSINESS CONSULTING ( denumita in continuare ,,MDP,,) ca o parte și, persoana fizica care achiziționează programele de fitness (denumita în continuare ,,BENEFICIAR,, ) ca cealaltă parte  contracatanta.

Părțile contractante pot întocmi prevederi speciale, diferite de cele din Termene și Condiții Generale, doar în scris. În cazul în care există discrepanțe între Termeni și Condiții Generale ale Contractului și prevederile sale speciale, prevederile speciale vor avea prioritate.

Pentru toate relațiile mutuale dintre MDP și  Beneficiar care nu sunt reglementate în mod special de acești Termene și Condiții Generale, se vor aplica în conformitate toate reglementările actuale ale legilor din Romania.

DEFINIREA TERMENILOR:

Beneficiar – se referă la  persoana fizica romana sau straina  care isi manifesta acordul de a contracta cu MDP programe de fitness in limitele prezvazute de prezentii Termene și Condiții Generale si eventual al prevederilor speciale agreate de parti;

Furnizor – se referă la MDP

Părțile Contractante – Beneficiarul și MDP

Programele de fitness  –  sunt programele pe care le desfasoara MDP , in mod specializat, la sediul punctului de lucru din Bucuresti, str. Copilului, nr. 20A, parter,  sector 1 si care sunt detaliate in prevederile speciale semnate de catre MDP cu Beneficiarul;

Prevederi speciale – reprezinta acordurile stabilite de catre MDP si Beneficiar in completarea prezentilor Termeni si Conditii Generale

Forța majoră

Cu titlu de exemplu, fara a fi limitativ prevazute  mai jos, cazurile de forta majora pot fi :

 • forța majoră, explozie, inundație, furtună, incendiu sau accident;
 • război sau amenințare cu război, sabotaj, răscoale, războaie civile sau greve;
 • legi, restricții, prevederi, interdicții sau măsuri de orice tip care sunt de competența statului, parlamentului sau autorităților locale;
 • reglementări pentru import și export sau interdicție;
 • greve, întreruperi ale lucrului sau alte acțiuni de muncă sau dispute în activitatea comercială (fie că aceasta implică angajații Companiei fie o terță parte);
 • dificultăți în achiziționarea de materii prime, forță de muncă, combustibili, piese de schimb sau aparate;
 • întreruperile de curent sau defecțiunile aparatului.

În caz de forță majoră, intervalul convenit pentru execuție nu se va aplica pe întreaga durată a evenimentului de forță majoră ci pe durata consecințelor acesteia care împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale. Partea contractantă pentru care există forța majoră va lua toate măsurile pentru a rectifica sau reduce consecințele cazului de forță majoră, precum și micșorarea posibilelor daune pe care cealaltă Parte Contractantă le poate suporta din cauza evenimentului și va informa cealaltă Parte Contractantă despre caz.

Zilele-Reprezinta zilele  calendaristice;

Programul de functionare al MDP-Programele de fitness se desfasoara in intervalul orar 7.15-10.00 si 18.00-21.00 de luni pana sambata; duminica –inchis; In cazul in care cererile vor fi si pentru alte intervale orare, programul de functionare va fi adaptat nevoilor beneficiarului.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

MDP se obliga sa presteze programele de fitness  astfel cum au fost contractate de fiecare dintre  Beneficiari, conform prevederilor speciale dintre parti.

Beneficiarul declara pe proprie raspundere ca este apt pentru exercitiile fizice conform recomandarilor medicului de familie, ca nu sufera de nicio boala, afectiune medicala sau orice alta problema care ar putea pune in pericol siguranta si sanatatea acestuia in timpul desfasurarii Programului.

Beneficiarul intelege ca rezultatele programelor pot varia in functie de fiecare persoana si pot diferi de cele descrise pe site.

Beneficiarul va fi raspunzator  pentru  utilizarea necorespunzatoare a echipamenlutui, in afara instructiunilor oferite de catre MDP sau de nedeclararea sau necunoastrea  oricarei afectiuni care ar putea pune in pericol sanatatea sau viata Beneficiarului.

Beneficiarul va fi raspunzator pentru orice prejudiciu de natura fizica, medicala, materiala sau de alta natura pe care ar putea sa il sufere in timpul desfasurarii programelor de fitness contractate.

Beneficiarul se obliga sa urmeze recomandarile instructorilor de fitness, sa poarte echipamentul sportiv adecvat si sa respecte normele de igiena si curatenie.

Beneficiarul se obliga sa isi incuie personal garderoba si sa returneze cheia la sfarsitul antrenamentului.

Beneficiarul se obliga sa nu intervina asupra instalatiilor si a echipamentelor electrice;

Beneficiarul se obliga sa poarte incaltaminte adecvata pentru a preveni alunecarile in zona vestiarelor si a dusurilor;

Beneficiarul se obliga sa opreasca activitatea in cazul aparitiei unei defectiuni aparute la echipamente si a informeze despre aceasta;

Beneficiarul se obliga sa utilizeze echipamentele cu un regim de inaltime mai mare de 2m numai sub supravegherea instructorului;

Beneficiarul se obliga sa respecte regulile si zonele special amenajate pentru fumat;

Beneficiarul se obliga sa solicite asistenta in cazul manipularii greutatilor excesive.

Beneficiarul este de acord ca pozele si filmele in ipostaze decente, in care apare atat in timpul, cat si in afara sesiunilor de antrenament, sa fie folosite in scopuri de marketing de catre MDP. Beneficiarul  declara ca nu detine niciun drept de proprietate intelectuala sau de orice alta natura referitoare la pozele si filmele mentionate anterior.

In cazul in care Beneficiarul  lipseste de la antrenamente are dreptul sa solicite o singura data recuperarea unei singure saptamani de antrenament echivalentul a 3(trei) antrenamente de fitness suplimentare, cu acordul MDP. In aceasta situatie, Beneficiarul va depune o cerere scrisa la receptia MDP care va fi analizata de catre  managementul MDP  si pentru care se va da un raspuns in 2 (doua) zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la receptie si va produce efecte incepand cu ziua imediat urmatoare inregistrarii raspunsului.

In anumite conditii MDP are dreptul sa suspende abonamentul pe o perioada de maximum 5 zile lucratoare pe perioada desfasurarii prevederilor speciale, urmand ca zilelele suspendate sa fie adaugate  la durata programului de fitness.

RASPUNDEREA PARTILOR

Partile contractante sunt raspunzatoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentii Termeni si conditii cat si prin prevederile speciale.

Beneficiarii care nu au atins varsta majoratului vor fi asistati de cel putin 1(un) parinte in sala de sport, acesta din urma asumandu-si in integralitate raspunderea pentru sanatatea si securitatea minorului pe perioada desfasurarii antrenamentului si pana cand va parasi sala de sport.Participarea minorilor in sala de sport va fi acceptata numai pe baza adeverintei medicale de la medical sportiv cu mentiunea,, apt pentru sport,,

MODIFICAREA DETALIILOR ȘI NOTIFICĂRI

Beneficiarul va notifica MDP în scris despre  modificările aduse datelor de identificare ale persoanei fizice   mentionate în prevederi speciale  referitoare la identitate și adrese  de domiciliu  nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la ziua în care a apărut modificarea .

Dacă Beneficiarul nu reușește să notifice MDP despre o modificare adusă datelor de identificare  ale Beneficiarului  indicate în prevederi speciale în intervalul stipulat prin Termeni și Condiții Generale, Beneficiarul consimte ca toate notificarile, informarile sa se faca in mod valabil la adresa  mentionata in prevederi speciale initial.

CONFIDENȚIALITATEA

Părțile contractante vor păstra confidențiale și nu vor dezvălui, fără consimțământul prealabil în scris al celeilalte părți, persoanelor neautorizate sau unei terțe părți, informații despre sau în legătură cu desfasurarea programelor de fitness;

În plus, părțile contractante, de comun acord consimt ca fiecare parte contractantă să păstreze sub forma de secret comercial și confidențiale toate detaliile și informațiile despre activitate, structuri interne sau alte subiecte legate de cealaltă parte contractantă, sau persoane angajate ale MDP .

Obligația de a păstra secrete comerciale este permanentă .

Partea contractantă direct implicată va fi responsabilă pentru încălcarea obligației de a păstra secretele comerciale și pentru divulgarea datelor confidențiale .Încălcarea obligațiilor de mai sus de una dintre părțile contractante constituie un motiv întemeiat pentru rezilierea prevederilor speciale, împreună cu dreptul la despăgubire pentru daunele suportate.

Datele despre Beneficiar pot fi adunate, prelucrate, trimise sau altfel folosite pentru inițierea, conducerea, încheierea și susținerea Contractului încheiat cu Beneficiarul. Datele de contact ale Beneficiarului pot fi folosite și/sau prelucrate în scopuri promoționale fără consimțământul acestuia, sub prevederea că promoția în discuție implică un produs sau serviciu legat de produse și/sau servicii pe care Beneficiarul le-a achiziționat de la MDP. Beneficiarul va avea dreptul să facă reclamație în legătură cu datele colectate în scris.

DATELE CU CARACATER PERSONAL

În vederea utilizării desfasurarii programelor de fitness conform Termenilor și Condițiilor, precum si al prevederilor speciale, MDP  va colecta  numele și prenumele, adresa si adresa de e-mail și numărul de telefon al fiecarui Beneficiar. Informațiile colectate vor fi  primite direct de la fiecare Beneficiar, care prin semnarea prevederilor special isi manifesta acordul expres, liber specific si neechivoc cu privire la stocarea si prelucrarea a datelor sale cu carcacter personal;

Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților.

 1. Fiecare dintre părți garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de respectiva relație contractuală.
 2. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). În sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon ale reprezentanților legali și ale altor persoane responsabile de această relație contractuală.
 3. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele.
 4. Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 72 de ore.
 5. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte către orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei contractual și Partea și-a exprimat acordul.
 6. La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care o obligație legală impune prelucrarea în continuare, situație în care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.

Beneficiarii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, MDP garantează persoanelor fizice care utilizează site-ul [],, conform art. 12-15 și art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informați
 • dreptul de a avea acces la date
 • dreptul de intervenție asupra datelor
 • dreptul de opoziție la prelucrarea datelor
 • dreptul de a se adresa justiției